Strona Główna

 

 

UWAGA!

ZMIANA SIEDZIBY

KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

SĄDU REJONOWEGO W WEJHEROWIE

WG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU

 

Do nowej siedziby Sądu Rejonowego w Wejherowie przy ul. Wniebowstąpienia 4 w niżej wskazanych dniach zostaną przeniesione następujące komórki organizacyjne Sądu Rejonowego w Wejherowie:

 

– II Wydział Karny z dniem 3 grudnia 2020 roku

– Sekcja ds. Wykonywania Orzeczeń w II Wydziale Karnym z dniem 9 grudnia 2020 roku

– Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze i Kasa z dniem 9 grudnia 2020 roku

– Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych w I Wydziale Cywilnym z dniem 17 grudnia 2020 roku

– II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych z dniem 21 grudnia 2020 roku

(numery telefonów i adres poczty mailowej pozostają bez zmian)

 

 

WYKAZ SAL ROZPRAW  II WYDZIAŁU KARNEGO

W BUDYNKU SĄDU PRZY UL. WNIEBOWSTĄPIENIA 4

W SPRAWACH WYZNACZONYCH UPRZEDNIOW BUDYNKU SĄDU PRZY UL. SOBIESKIEGO 302

OD 1 GRUDNIA 2020 ROKU

 

numer sali

w nowej siedzibie

ul. Wniebowstąpienia 4

numer sali

w starej siedzibie

ul. Sobieskiego 302

 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
217 XI 11 3 11 12
226 XII 12
213 IX 3 11 11
215 X 12 3 3 12
260 XV 13

 

Szczegółowe informacje będą udzielane w Biurze Obsługi Interesantów w nowym budynku Sądu przy ul. Wniebowstąpienia 4 na parterze.

 

 

 

UWAGA

ZMIANA SIEDZIBY

I Wydziału Cywilnego

Sądu Rejonowego w Wejherowie

 

Z dniem 29 października 2020 roku I Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Wejherowie oraz Biuro Obsługi Interesantów i Biuro Podawcze dla I Wydziału Cywilnego zostały przeniesione do nowej siedziby Sądu Rejonowego w Wejherowie przy ul. Wniebowstąpienia 4 (numery telefonów i adres poczty mailowej pozostają bez zmian).

 

WYKAZ SAL ROZPRAW I WYDZIAŁU CYWILNEGO W BUDYNKU SĄDU

PRZY UL. WNIEBOWSTĄPIENIA 4

W SPRAWACH WYZNACZONYCH UPRZEDNIO W BUDYNKU SĄDU

PRZY UL. REFORMATÓW 9

OD 2 LISTOPADA 2020 ROKU

 

od 2 listopada 2020r. poniedziałki wtorki środy czwartki piątki
oznaczenie budynku Sądu przy ul. Reformatów 9/ul. Wniebowstąpienia 4 Stary Nowy Stary Nowy Stary Nowy Stary Nowy Stary Nowy
nr Sali

 

2.06 II 2.06 II 2.06 II 2.06 VII 2.06 II
nr Sali

 

2.07 VIII 2.07 VIII 2.07 V 2.07 I 2.07 I
nr Sali

 

2.10 I 2.10 VII 2.10 I 2.10 II 2.10 VIII
nr Sali

 

2.11 VII 2.11 I 2.11 2.11 V 2.11 VII
nr Sali

 

2.12 2.12 V 2.12 2.12 VIII 2.12

Szczegółowe informacje będą udzielane w Biurze Obsługi Interesantów w nowym budynku Sądu przy ul. Wniebowstąpienia 4 na parterze.

 

 

 

 

UWAGA

ZMIANA SIEDZIBY

IV Wydziału Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego w Wejherowie

 

Z dniem 28 października 2020 roku IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie został przeniesiony do nowej siedziby Sądu Rejonowego w Wejherowie przy ul. Wniebowstąpienia 4 (numery telefonów i adres poczty mailowej pozostają bez zmian).

 

UWAGA!

Od dnia 25 maja 2020r. wznawia się funkcjonowanie Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Wejherowie w budynkach sądowych w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 304 oraz ul. Wniebowstąpienia 4, Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Wejherowie w budynkach sądowych przy ul. Sobieskiego 304, ul. Wniebowstąpienia 9, Punktu Podawczego w budynku sądowym w Pucku przy ul. Żeromskiego 2, Biur Podawczych Wydziałów Ksiąg Wieczystych w Wejherowie przy ul. Wniebowstąpienia 4 i w Pucku przy ul. 1 Maja 15 oraz Kasy Sądu w budynku sądowym w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 304 na następujących warunkach:

  1. interesanci wpuszczani są do budynku sądowego przez pracownika ochrony pojedynczo, przy zachowaniu dopuszczalnej liczby interesantów przebywających, w tym samym czasie:

– w pomieszczeniu Biura Obsługi Interesantów oraz Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 304 nie większej niż 2 osoby,

– w pozostałych wskazanych pomieszczeniach nie większej niż 1 osoba;

  1. poczta pochodząca od podmiotów publicznych (w szczególności komorników, Policji, Prokuratury, urzędów administracji samorządowej i rządowej) przyjmowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 10.00, przy czym biegli sądowi mogą po wcześniejszym telefonicznym (bądź mailowym) uzgodnieniu z odpowiednim Wydziałem stawić się w Biurze Podawczym albo bezpośrednio w Sekretariacie Wydziału celem odbioru bądź zwrotu akt o innej uzgodnionej porze, w godzinach pracy Sądu;
  2. poczta pochodząca od pozostałych podmiotów (w szczególności stron, świadków) przyjmowana jest od wtorku do piątku od godziny 10.30 do 12.30 oraz od 13.00 do 15.00, a w poniedziałki od godziny 10.30 do 12.30, od 13.00 do 15.00 oraz od 15.30 do 18.00 z uwagi na konieczność dokonania niezbędnych czynności dezynfekujących pomieszczenia.

Od dnia 19 maja 2020r. wznawia się w ograniczonym zakresie udostępnianie akt w Sekretariatach Wydziałów i Sekcji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 10.00, od 10.30 do 12.30 oraz od 13.00 do 15.00 (z uwagi na konieczność zapewnienia przerwy na dokonanie niezbędnych czynności dezynfekujących pomieszczenia), przy czym interesanci wpuszczani są do budynku sądowego przez pracownika ochrony pojedynczo, po wcześniejszym umówieniu się w Sekretariacie Wydziału (Sekcji) telefonicznie lub mailowo, najpóźniej w dniu poprzedzającym wizytę w Sądzie, nadto w Sekretariacie Wydziału (Sekcji) może przebywać w jednym czasie wyłącznie jeden Interesant, a czas przebywania jednego Interesanta w Sekretariacie Wydziału i Sekcji ogranicza się do pół godziny.

Wejście do budynków Sądu Rejonowego w Wejherowie uczestników postępowań sądowych wezwanych na sale rozpraw/pokoje przesłuchań możliwe jest nie wcześniej niż 10 minut przed godziną zaplanowanej czynności za okazaniem wezwania lub zawiadomienia na rozprawę i posiedzenie, a w przypadku osób wezwanych telefonicznie, weryfikowanie przez Funkcjonariuszy Ochrony tej okoliczności.

Mając na celu zachowanie zasady jawności rozprawy z jednoczesnym zachowaniem zasady bezpiecznego procedowania istnieje możliwość wstępu na sale rozpraw Sądu Rejonowego w Wejherowie publiczności za zezwoleniem przewodniczącego rozprawy (posiedzenia). W tym wypadku Osoba zainteresowana uczestniczeniem w rozprawie (posiedzeniu jawnym) jest zobowiązana nie później niż dwa dni robocze przed wyznaczonym terminem zgłosić mailowo lub telefonicznie zainteresowanie uczestnictwem w rozprawie (posiedzeniu jawnym) w sekretariacie Wydziału, Sekcji. Po podjęciu decyzji przez przewodniczącego rozprawy (posiedzenia), kierownik sekretariatu wydziału, sekcji lub osoba przez niego wyznaczona informuje osoby składające wnioski o decyzji oraz, w stosunku do osób, które otrzymały zgodę, wydaje tzw. „karty wstępu na rozprawę jako publiczność” w formie mailowej lub telefonicznej oraz przekazuje ochronie Sądu listę osób uprawnionych do wejścia na teren Sądu jako publiczność wskazując numer sali i godzinę rozpoczęcia sprawy. Z uwagi na ograniczenia, o wejściu na salę rozpraw decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby wchodzące do budynków Sądu Rejonowego w Wejherowie zobowiązane są stosować się do aktualnych wymogów dotyczących zakrywania ust i nosa. Wewnątrz budynków znajdują się pojemniki z płynami dezynfekującymi, z których należy korzystać.

Skargi administracyjne skierowane do Prezesa i Wiceprezesa Sądu oraz Przewodniczących Wydziałów można składać wyłącznie drogą elektroniczną lub na piśmie, a gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego także telefonicznie.

W celu sprawnej i skutecznej możliwości informowania o terminach rozpraw i posiedzeń w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, w tym także w sprawach odroczonych na kolejny termin oraz o możliwości wyznaczania wideokonferencji​, prosi się o wskazywanie numerów telefonów i adresów e-mailowych, które umożliwią szybkie i bezkolizyjne zawiadomienie o powyższych czynnościach.

Przy budynkach sądowych w Wejherowie ul. Sobieskiego 304 oraz ul. Wniebowstąpienia 4, w Pucku przy ul. Żeromskiego 2 oraz 1 Maja 15 znajdują się skrzynki podawcze Sądu Rejonowego w Wejherowie. Pisma składane w dni robocze po godzinie 15.15 przyjmowane są następnego dnia roboczego.

Kontakt z Sądem możliwy jest również w formie telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

informacja@wejherowo.sr.gov.pl

srwejherowo@wejherowo.sr.gov.pl

w1cywilny@wejherowo.sr.gov.pl – I Wydział Cywilny

w2karny@wejherowo.sr.gov.pl – II Wydział Karny

w3rodzinny@wejherowo.sr.gov.pl – III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ksiegi_wejherowo@wejherowo.sr.gov.pl – IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ksiegi_puck@wejherowo.sr.gov.pl – Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą Pucku

karny_puck@wejherowo.sr.gov.pl – Zamiejscowy IX Wydział Karny z siedzibą w Pucku

sekcja_cywilny@wejherowo.sr.gov.pl – Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych w I Wydziale Cywilnym z siedzibą w Pucku

sekcja.karny@wejherowo.sr.gov.pl – Sekcja do Spraw Wykonywania Orzeczeń w II Wydziale Karnym

administracja@wejherowo.sr.gov.pl – Sekretariat Prezesa Sądu

tel. 58 6728 871 – informacja w sprawach cywilnych

tel. 58 6728 989 – informacja w pozostałych sprawach

 

Dokumenty z elektronicznego rejestru Ksiąg Wieczystych można uzyskać za pośrednictwem strony:

https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

 

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce  Koronawirus.

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

O SPRAWIE MEDIALNEJ

 

Prezes Sądu Rejonowego w Wejherowie uprzejmie informuje, iż aktualne informacje o sprawie karnej będącej przedmiotem zainteresowania mediów (sprawa przeciwko Krystianowi W.) znajdują się na stronie internetowej Sądu w zakładce „AKTUALNOŚCI”.

Wejherowo, dnia 25 października 2018 r.

                                                                                                    Z poważaniem,

                                                                                                      Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                                   Ewa Kruk

 

 

Sąd Rejonowy w Wejherowie
ul. Sobieskiego 302
84-200 Wejherowo
NIP 588-17-66-229

kontakt e-mail: informacja@wejherowo.sr.gov.pl

 

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Wejherowie

miasta: Hel, Jastarnia, Puck, Reda, Rumia, Wejherowo, Władysławowo oraz gminy: Choczewo, Gniewino, Jastarnia, Kosakowo, Krokowa, Linia, Luzino, Łęczyce, Puck, Szemud, Wejherowo, Władysławowo.

 

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Wejherowie – ul. Sobieskiego 304

Biuro Obsługi Interesantów I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Wejherowie – ul. Wniebowstąpienia 4 

kontakt e-mail: informacja@wejherowo.sr.gov.pl

tel. 58 6728 871 – informacja w sprawach cywilnych

tel. 58 6728 989 – informacja w pozostałych sprawach

 

 

Do zadań Biura Obsługi Interesantów oraz Biura Obsługi Interesantów I Wydziału Cywilnego należy:

  1. informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw;
  2. udostępnianie list kancelarii komorniczych, adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych oraz informacji o numerach bankowych sądu;
  3. udostępnianie formularzy sądowych oraz wzorów pism sądowych;
  4. informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do właściwych sal rozpraw;
  5. informowanie stron o stanie i czynnościach podejmowanych w sprawach sądowych.
 Opublikowano przez o 08:53
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie