Strona Główna

 

Sąd Rejonowy w Wejherowie
ul. Sobieskiego 302
84-200 Wejherowo
NIP 588-17-66-229

Sąd przyjmuje interesantów w godzinach:

 • w Biurze Obsługi Interesantów i Punkcie Obsługi Interesantów I Wydziału Cywilnego
  • w poniedziałki w godzinach od 8:00 – 18.00
  • od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:30
 • w Biurach Podawczych
  • w poniedziałki w godzinach od 8:00 – 18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30
 • w Sekretariatach Wydziałów, Sekcji oraz ekspozyturach Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych:
  • w poniedziałki w godzinach od 8:00 – 18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00
 • w Kasie Sądu
  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 14:30 – przerwa od 12:00 do 12:30

 

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Wejherowie

miasta: Hel, Jastarnia, Puck, Reda, Rumia, Wejherowo, Władysławowo oraz gminy: Choczewo, Gniewino, Kosakowo, Krokowa, Linia, Luzino, Łęczyce, Puck, Szemud, Wejherowo.

 

Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Sobieskiego 304

tel. 58 6728 989

 

informacja@wejherowo.sr.gov.pl

Punkt Obsługi Interesantów I Wydziału Cywilnego przy ul. Reformatów 9

tel. 58 6728 871

Do zadań Biura Obsługi Interesantów oraz Punktu Obsługi Interesantów I Wydziału Cywilnego należy:

 1. informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw;
 2. udostępnianie list kancelarii komorniczych, adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych oraz informacji o numerach bankowych sądu;
 3. udostępnianie formularzy sądowych oraz wzorów pism sądowych;
 4. informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do właściwych sal rozpraw;
 5. informowanie stron o stanie i czynnościach podejmowanych w sprawach sądowych.

 

Numer rachunku bieżącego dochodów (wpisy sądowe, opłaty, grzywny, koszty sądowe, klauzule) Sądu Rejonowego w Wejherowie:

NBP o/o Gdańsk

59 1010 1140 0071 8422 3100 0000

Numer rachunku na zaliczki dla biegłego, tłumacza, kuratora Sądu Rejonowego w Wejherowie:

NBP o/o Gdańsk

96 1010 1140 0071 8413 9800 0000

 

Numer rachunku sum depozytowych (poręczenia, zabezpieczenia, dep. komornicze, ceny nabycia) Sądu Rejonowego w Wejherowie:

Z dniem 1 stycznia 2015r. wszelkie depozyty wpłacane być powinny na rachunki bankowe w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku:

rachunek bankowy prowadzony w PLN                    57 1130 1017 0021 1000 9590 0004

rachunek bankowy prowadzony w USD                    30 1130 1017 0021 1000 9590 0005

rachunek bankowy prowadzony w EUR                    14 1130 1017 0021 1000 9590 0002

rachunek bankowy prowadzony w CHF                    41 1130 1017 0021 1000 9590 0001

rachunek bankowy prowadzony w GBP                    84 1130 1017 0021 1000 9590 0003

 

kontakt e-mail: srwejherowo@wejherowo.sr.gov.pl

 Opublikowano przez o 08:53