Strona Główna

 

 

I N F O R M A C J A

O SPRAWIE MEDIALNEJ

 

Prezes Sądu Rejonowego w Wejherowie uprzejmie informuje, iż aktualne informacje o sprawie karnej będącej przedmiotem zainteresowania mediów (sprawa przeciwko Krystianowi W.) znajdują się na stronie internetowej Sądu w zakładce „AKTUALNOŚCI”.

Wejherowo, dnia 25 października 2018 r.

                                                                                                    Z poważaniem,

                                                                                                      Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                                   Ewa Kruk

 

 

Sąd Rejonowy w Wejherowie
ul. Sobieskiego 302
84-200 Wejherowo
NIP 588-17-66-229

kontakt e-mail: informacja@wejherowo.sr.gov.pl

Sąd przyjmuje interesantów w godzinach:

 • w Biurze Obsługi Interesantów i Biurze Obsługi Interesantów I Wydziału Cywilnego
  • w poniedziałki w godzinach od 8:00 – 18.00
  • od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:30
 • w Biurach Podawczych
  • w poniedziałki w godzinach od 8:00 – 18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30
 • w Sekretariatach Wydziałów, Sekcji oraz ekspozyturach Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych:
  • w poniedziałki w godzinach od 8:00 – 18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00
 • w Kasie Sądu (Wejherowo, ul. Sobieskiego 304, pokój 24)
  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:15 – przerwa od 12:00 do 12:30

 

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Wejherowie

miasta: Hel, Jastarnia, Puck, Reda, Rumia, Wejherowo, Władysławowo oraz gminy: Choczewo, Gniewino, Kosakowo, Krokowa, Linia, Luzino, Łęczyce, Puck, Szemud, Wejherowo.

 

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Wejherowie – ul. Sobieskiego 304

Biuro Obsługi Interesantów I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Wejherowie – ul. Reformatów 9

kontakt e-mail: informacja@wejherowo.sr.gov.pl

tel. 58 6728 871 – informacja w sprawach cywilnych

tel. 58 6728 989 – informacja w pozostałych sprawach

 

 

Do zadań Biura Obsługi Interesantów oraz Biura Obsługi Interesantów I Wydziału Cywilnego należy:

 1. informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw;
 2. udostępnianie list kancelarii komorniczych, adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych oraz informacji o numerach bankowych sądu;
 3. udostępnianie formularzy sądowych oraz wzorów pism sądowych;
 4. informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do właściwych sal rozpraw;
 5. informowanie stron o stanie i czynnościach podejmowanych w sprawach sądowych.
 Opublikowano przez o 08:53