Lip 122017
 

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny ogłasza, że na podstawie zarządzenia z
dnia 24 czerwca 2017 roku w sprawie o sygn. akt I C 2107/16 z powództwa KGPN Spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przeciwko Władysławowi
Kirszlingowi o zapłatę ostatnio stale zamieszkałym w Pucku przy ul. Nowej 2 m. 1 został
ustanowiony dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Władysława Kirszlinga kurator
procesowy w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Wejherowie Pani Izabeli Skrzypek.

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie