Maj 252018
 

W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 13.04.2017 r. w sprawie sygn. akt I Ns 1248/16 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Janinie Elżbiecie Lezner (córce Jakuba i Leokadii), zmarłej w dniu 3 lutego 2015 r. w Wejherowie, ostatnio stale zamieszkałej w Rumi.

Poucza się, że każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

 

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie