Kwi 022019
 

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie I Ns 679/18 z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Gdańsku Inspektoratu w Wejherowie w dniu 5 lutego 2019 roku wydano postanowienie o zarządzeniu spisu inwentarza po Dominku Stanisławie Dąbrowskim synu Juliana i Bożeny zmarłym w dniu 29 maja 2014 roku w Bożympolu Wielkim, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rumi, (PESEL 81061111654).

Poucza się, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a także wykonawca testamentu i wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.