Lip 092020
 

Sygn. akt I Ns 773/18

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 773/18 zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24 września 2018 roku zezwolono wnioskodawcy Kamilowi Krzos na złożenie do depozytu sądowego kwoty 50,00 (pięćdziesiąt złotych) tytułem pożyczki zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą w księdze wieczystej nr GD1W/00021850/3 na rzecz Banku Spółdzielczego w Łęczycach.

Sąd wzywa wierzyciela do odebrania depozytu.

 

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie