Sty 042021
 

Sygn. akt I Ns 245/20

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie I Ns 245/20 z wniosku Pawła Czajka o ustanowienie kuratora spadku wydano postanowienie o zarządzeniu spisu inwentarza po Aleksandrze (Antonim) Konkel, synu Ryszarda i Anny, zmarłym w dniu 06 kwietnia 1929 r. w Jastarni oraz po Juliannie Konkel, córce Juliana i Marianny, zmarłej w dniu 01 października 1934 r. w Jastarni.

Poucza się, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a także wykonawcą testamentu i wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie