Sty 042021
 

Sygn. akt I Ns 387/20

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w dniu 12.11.2020 r. w sprawie sygn. akt I Ns 387/20 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Teresie Jastrzębskiej zmarłej 6.10.2019 r. w Wejherowie ostatnio stale zamieszkałej w Wejherowie. Poucza się, że każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”,

 

 

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie