Lut 122021
 

 

W dniach 22–28 lutego 2021 roku obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której pokrzywdzeni mogą bezpłatnie skorzystać z informacji prawnej.

W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w dniach 22 – 26 lutego 2021 roku w godzinach 9.oo – 14.oo porad udzielać będą Kuratorzy zawodowi za pośrednictwem środków łączności na odległość – nr telefonu kontaktowego: 58 67 28 989

Więcej informacji o formach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz adresy organizacji taką pomoc świadczących można znaleźć na stronie Funduszu Sprawiedliwości

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.

Lista organizacji świadcząca pomoc.

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie