Lut 122021
 

Uruchomienie portalu z instrukcjami postępowania w sprawach sądowych

Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach realizowanego przez Departament Nadzoru Administracyjnego projektu PO WER. pn. Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym uruchomiło portal internetowy, na którym udostępniło do bezpłatnego pobrania instrukcje postępowania w sprawach realizowanych przez sądy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz związane z nimi wzory formularzy.

Zebrany na Portalu katalog usług obejmuje usługi możliwe do realizacji przez każdy sąd powszechny, niezależnie od jego szczebla (usługi podstawowe), np. udostępnianie osobom uprawnionym akt sprawy w celu ich przeglądania lub sporządzania fotokopii, a także te wykonywane przez sądy danego szczebla (usługi uzupełniające dla sądu rejonowego, usługi uzupełniające dla sądu okręgowego, usługi uzupełniające dla sądu apelacyjnego), np. informacja o stwierdzeniu nabycia spadku, informacja o apelacji, o kasacji.

 

Zebrane w katalogu karty usług stanowią konkretną instrukcję działania dla interesanta, udzieloną zgodnie z jednolitą, obowiązującą we wszystkich sądach procedurą. Zawierają m.in. informację o tym, który sąd i wydział jest dla sprawy właściwy, a także w jaki sposób zainicjować sprawy, jakie złożyć dokumenty, w jakim terminie należy je złożyć, w jakiej wysokości wnieść opłatę, jakie wzory i formularze zastosować.

 

Poszczególne karty usług podstawowych i uzupełniających dla sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych wraz z załączonymi edytowalnymi wzorami, pism i formularzy znajdujących zastosowanie w odniesieniu do danej karty usługi są dostępne do pobrania bezpłatnie i bez konieczności rejestracji.

 

 

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie