Lut 152021
 

Sygn. akt I Ns 1129/20

OGŁOSZENIE

 

  1. Sąd Rejonowy w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 1129/20 wydał postanowienie z dnia 12 grudnia 2020 r., w którym zezwolił wnioskodawcy Gminie Miasta Wejherowa na złożenie do depozytu sądowego kwoty 440,25 zł (czterysta czterdzieści  złotych i  25/100) tytułem odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Wejherowskiego  z dnia 29 lipca  2020  roku nr GN.683.1.33.dg.2019.MC. Wobec powyższego niniejszym wzywa się następców prawnych  Marka Adama Siecińskiego do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa
  2. Sąd Rejonowy w Wejherowie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 1129/20 wydał postanowienie z dnia 12 grudnia 2020 r., w którym ustanowiŁ dla nieznanych  z miejsca pobytu spadkobierców  Marka Adama Siecińskiego kuratora w osobie Agnieszki Krzywańskiej – pracownika Sądu Rejonowego w Wejherowie.
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie