Lut 152021
 

Sygn. akt I Ns 70/20

OGŁOSZENIE

Wnioskodawca Ewa Stojaczyk w dniu 7 stycznia 2020 roku złożyła w Sądzie Rejonowym w Wejherowie wykaz inwentarza z dnia 7 stycznia 2020 roku po Sylwestrze Świderskim, synu Heleny i Antoniego, PESEL 56123103610, zmarłego dnia 2 października 2018 r. w Wejherowie, ostatnio stale zamieszkałego w Wejherowie.

Każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni może zapoznać się ze złożonym wykazem inwentarza w tutejszym Sądzie. Osoby będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu, wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Wejherowo, dnia 2 lutego 2021 roku

 

 

SSR Tomasz Robak

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie