Lut 152021
 

Sygn. akt I Ns 968/20

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie I Ns 968/20 z wniosku Macieja Andrzeja Szweda w dniu 12 grudnia 2020 roku wydano postanowienie o zarządzeniu spisu inwentarza po Zbigniewie Romanie Szweda, synu Bolesława i Leokadii, zmarłemu w dniu 11 maja 2020 roku w Redzie, posiadającego ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Redzie.

Poucza się, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a także wykonawca testamentu i wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie