Lut 222021
 

Sygn. akt I Ns 1404/19

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wejherowie – I Wydział Cywilny ogłasza, że na podstawie zarządzenia z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 1404/19 z wniosku Piotra Szymczak z udziałem Joanny Wieliczko i Konrada Wieliczko został ustanowiony dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Konrada Wieliczko, ostatnio stale zamieszkałego we Władysławowie ul. Droga Chłapowska 32/2, kurator procesowy w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Wejherowie Pani Mai Konkel.

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie