Kwi 282021
 

OGŁOSZENIE

Dot. Konkursu na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Wejherowie:

  (umowa o pracę na czas określony, tj. zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy asystenta sędziego w wymiarze  3/5 etatu oraz  umowa o pracę na czas określony, tj. zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy asystenta sędziego w wymiarze 2/5 etatu)

Sygnatura konkursu: Kd.-011-22/21

 

Kd.-011-22_21

załacznik do Kd.-011-22_21

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie