Lut 122021
 

Uruchomienie portalu z instrukcjami postępowania w sprawach sądowych

Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach realizowanego przez Departament Nadzoru Administracyjnego projektu PO WER. pn. Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym uruchomiło portal internetowy, na którym udostępniło do bezpłatnego pobrania instrukcje postępowania w sprawach realizowanych przez sądy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz związane z nimi wzory formularzy.

Zebrany na Portalu katalog usług obejmuje usługi możliwe do realizacji przez każdy sąd powszechny, niezależnie od jego szczebla (usługi podstawowe), np. udostępnianie osobom uprawnionym akt sprawy w celu ich przeglądania lub sporządzania fotokopii, a także te wykonywane przez sądy danego szczebla (usługi uzupełniające dla sądu rejonowego, usługi uzupełniające dla sądu okręgowego, usługi uzupełniające dla sądu apelacyjnego), np. informacja o stwierdzeniu nabycia spadku, informacja o apelacji, o kasacji.

 

Zebrane w katalogu karty usług stanowią konkretną instrukcję działania dla interesanta, udzieloną zgodnie z jednolitą, obowiązującą we wszystkich sądach procedurą. Zawierają m.in. informację o tym, który sąd i wydział jest dla sprawy właściwy, a także w jaki sposób zainicjować sprawy, jakie złożyć dokumenty, w jakim terminie należy je złożyć, w jakiej wysokości wnieść opłatę, jakie wzory i formularze zastosować.

 

Poszczególne karty usług podstawowych i uzupełniających dla sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych wraz z załączonymi edytowalnymi wzorami, pism i formularzy znajdujących zastosowanie w odniesieniu do danej karty usługi są dostępne do pobrania bezpłatnie i bez konieczności rejestracji.

 

 

Lut 122021
 

 

W dniach 22–28 lutego 2021 roku obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której pokrzywdzeni mogą bezpłatnie skorzystać z informacji prawnej.

W Sądzie Rejonowym w Wejherowie w dniach 22 – 26 lutego 2021 roku w godzinach 9.oo – 14.oo porad udzielać będą Kuratorzy zawodowi za pośrednictwem środków łączności na odległość – nr telefonu kontaktowego: 58 67 28 989

Więcej informacji o formach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz adresy organizacji taką pomoc świadczących można znaleźć na stronie Funduszu Sprawiedliwości

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.

Lista organizacji świadcząca pomoc.

Paź 192018
 

I N F O R M A C J A

O SPRAWIE MEDIALNEJ

Akta sprawy karnej będącej przedmiotem zainteresowania mediów (sprawa przeciwko Krystianowi W.) wpłynęły do Sądu Rejonowego w Wejherowie w dniu 24 października 2018 roku i liczą 71 tomów.

Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą akt II K 1397/18 i w wyniku losowania przydzielona do referatu Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Błaszyńskiej.

Wejherowo, dnia 25 października 2018 r.

I N F O R M A C J A   II

W sprawie zostały wyznaczone terminy rozpraw na dni:

 • 23 stycznia 2019 r. godz. 9.3o
 • 30 stycznia 2019 r. godz. 9.3o
 • 06 lutego 2019 r. godz. 9.3o
 • 27 lutego 2019 r. godz. 9.3o

Jawność rozpraw została wyłączona.

Wejherowo, dnia  30 listopada 2018 r.

I N F O R M A C J A   III

W sprawie zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw na dni:

 • 13 marca 2019 r. godz. 9.3o
 • 20 marca 2019 r. godz. 9.3o
 • 27 marca 2019 r. godz. 9.3o

Jawność rozpraw została wyłączona.

Wejherowo, dnia  07 lutego 2019 r.

I N F O R M A C J A   IV

W sprawie zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw na dni:

 • 10 kwietnia 2019 r. godz. 9.15
 • 17 kwietnia 2019 r. godz. 9.15
 • 24 kwietnia 2019 r. godz. 9.15

Jawność rozpraw została wyłączona.

Wejherowo, dnia  28 marca 2019 r.

 

I N F O R M A C J A   V

W sprawie zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw na dni:

 • 8 maja 2019 r. godz. 9.15
 • 15 maja 2019 r. godz. 9.15
 • 20 maja 2019 r. godz. 9.15
 • 29 maja 2019 r. godz. 9.15

Jawność rozpraw została wyłączona.

Wejherowo, dnia  29 kwietnia 2019 r.

 

I N F O R M A C J A   VI

W sprawie zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw na dni:

 • 6 czerwca 2019 r. godz. 9.15
 • 12 czerwca 2019 r. godz. 9.15
 • 26 czerwca 2019 r. godz. 9.15
 • 3 lipca 2019 r. godz. 9.15

Jawność rozpraw została wyłączona.

Wejherowo, dnia  28 maja 2019 r.

I N F O R M A C J A   VII

W sprawie zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw na dni:

 • 17 lipca 2019 r. godz. 9.15
 • 24 lipca 2019 r. godz. 9.15
 • 31 lipca 2019 r. – termin odwołany

Jawność rozpraw została wyłączona.

 

I N F O R M A C J A   VIII

W sprawie zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw na dni:

 • 04 września 2019 r. godz. 9.30
 • 11 września 2019 r. godz. 10.00
 • 18 września 2019 r. godz. 9.30
 • 25 września 2019 r. godz. 9.30

Jawność rozpraw została wyłączona.

Wejherowo, dnia  30 lipca 2019 r.

 

I N F O R M A C J A   IX

W sprawie zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw na dni:

 • 09 października 2019 r. godz. 9.30
 • 16 października 2019 r. godz. 9.30
 • 23 października 2019 r. godz. 9.30

Jawność rozpraw została wyłączona.

Wejherowo, dnia  30 września 2019 r.

 

I N F O R M A C J A   X

W sprawie zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw na dni:

 • 06 listopada 2019 r. godz. 9.30
 • 13 listopada 2019 r. godz. 9.30
 • 20 listopada 2019 r. godz. 9.30
 • 04 grudnia 2019 r. godz. 9.15
 • 11 grudnia 2019 r. godz. 9.15

Jawność rozpraw została wyłączona.

Wejherowo, dnia  25 października 2019 r.

 

I N F O R M A C J A   XI

W sprawie zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw na dni:

 • 08 stycznia  2020 r. godz. 9.30
 • 15  stycznia  2020 r. godz. 9.30
 • 29 stycznia  2020 r. godz. 9.30

Jawność rozpraw została wyłączona.

Wejherowo, dnia  13 listopada 2019 r.

 

 

I N F O R M A C J A   XII

W sprawie zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw na dni:

 • 31 stycznia  2020 r. godz. 9.30
 • 05  lutego  2020 r. godz. 9.30
 • 12 lutego  2020 r. godz. 9.30
 • 14 lutego 2020 r. godz. 9.30 – termin odwołany
 • 19 lutego 2020 r. godz. 9.30
 • 26 lutego 2020 r. godz. 9.30
 • 28 lutego 2020 r. godz. 9.,30

Jawność rozpraw została wyłączona.

Wejherowo, dnia  22 listopada 2019 r.

 

I N F O R M A C J A   XIII

W sprawie zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw na dni:

 • 04 marca 2020 r. godz. 9.30 – termin odwołany
 • 11 marca 2020 r. godz. 9.30
 • 18 marca 2020 r. godz. 9.30 – termin odwołany
 • 25 marca 2020 r. godz. 9.30 – termin odwołany

Jawność rozpraw została wyłączona.

Wejherowo, dnia  03 lutego 2020 r.

 

 

I N F O R M A C J A   XIV

W sprawie zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw na dni:

 • 01 kwietnia 2020 r. godz. 9.30 – termin odwołany
 • 08 kwietnia 2020 r. godz. 9.30 – termin odwołany
 • 15 kwietnia 2020 r. godz. 9.30 – termin odwołany
 • 22 kwietnia 2020 r. godz. 9.30 – termin odwołany
 • 29 kwietnia 2020 r. godz. 9.30 – termin odwołany

Jawność rozpraw została wyłączona.

Wejherowo, dnia  28 lutego 2020 r.

 

I N F O R M A C J A   XV

W sprawie zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw na dni:

 • 03 czerwca 2020 r. godz. 9.30
 • 10 czerwca 2020 r. godz. 9.30
 • 17 czerwca 2020 r. godz. 9.30
 • 24 czerwca 2020 r. godz. 9.30
 • 01 lipca 2020 r. godz. 9.30
 • 08 lipca 2020 r. godz. 9.30

Jawność rozpraw została wyłączona.

Wejherowo, dnia  02 czerwca 2020 r.

 

 

I N F O R M A C J A   XVI

W sprawie zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw na dni:

 • 19 sierpnia 2020 r. godz. 9.30
 • 26 sierpnia 2020 r. godz. 9.30
 • 02 września 2020 r. godz. 9.30
 • 09 września 2020 r. godz. 9.30
 • 16 września 2020 r. godz. 9.30
 • 23 września 2020 r. godz. 9.30

Jawność rozpraw została wyłączona.

Wejherowo, dnia  19 czerwca 2020 r.

 

I N F O R M A C J A   XVII

W sprawie zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw na dni:

 • 30 września 2020 r. godz. 9.30
 • 21 października 2020 r. godz. 9.30
 • 28 października 2020 r. godz. 9.30
 • 04 listopada 2020 r. godz. 9.30

Jawność rozpraw została wyłączona.

Wejherowo, dnia  24 września 2020 r.

 

I N F O R M A C J A   XVIII

W sprawie zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw na dni:

 • 18 listopada 2020 r. godz. 9.30
 • 25 listopada 2020 r. godz. 9.30
 • 02 grudnia 2020 r. godz. 9.30
 • 09 grudnia 2020 r. godz. 9.30
 • 16 grudnia 2020 r. godz. 9.30

Jawność rozpraw została wyłączona.

Wejherowo, dnia  07 października 2020 r.

 

I N F O R M A C J A   XIX

W sprawie zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw na dni:

 • 13 stycznia 2021 r. godz. 9.30 – termin odwołany
 • 20 stycznia 2021 r. godz. 9.30 – termin odwołany
 • 27 stycznia 2021 r. godz. 9.30
 • 03 lutego 2021 r. godz. 9:30

Jawność rozpraw została wyłączona.

Wejherowo, dnia  23 grudnia 2020 r.

 

 

I N F O R M A C J A   XX

W sprawie zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw na dni:

 • 17 luty 2021 r. godz. 9.30
 • 17 marca 2021 r. godz. 9.30
 • 24 marca 2021 r. godz. 9.30 – termin odwołany
 • 31 marca 2021 r. godz. 9:30

Jawność rozpraw została wyłączona.

Wejherowo, dnia  12 lutego 2021 r.

 

I N F O R M A C J A   XXI

W sprawie zostały wyznaczone kolejne terminy rozpraw na dni:

 • 07 kwietnia 2021 r. godz. 9.30
 • 28 kwietnia 2021 r. godz. 9.30
 • 05 maja 2021 r. godz. 9.30
 • 12 maja 2021 r. godz. 9:30

Jawność rozpraw została wyłączona.

Wejherowo, dnia  01 kwietnia 2021 r.

Maj 252018
 

Informacja z dnia 25 maja 2018 r.
okres zamieszczenia informacji 25.05.2018 r.-08.06.2018 r.
OGŁOSZENIE O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO
SĄDU REJONOWEGO W WEJHEROWE
Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego
sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729)
Sąd Rejonowy w Wejherowie informuje o możliwości sprzedaży zużytych składników majątku
ruchomego stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Treść w załączniku.

Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Wejherowie

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie