Lip 172020
 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – usługi ochrony osób i mienia

Istotne warunki zamówienia (IWZ) na usługi ochrony osób i mienia

Druki edytowalne

WYJAŚNIENIA IWZ nr 1

WYJAŚNIENIA IWZ nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Uzupełnienie informacji o wyborze

INFORMACJA o zawarciu UMOWY

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie