Sąd Rejonowy w Wejherowie

 

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wydziały

Email Drukuj PDF

Wydział I Cywilny  

Kierownik sekretariatu: Anna Macholl 

Zakres obowiązków: kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i działania seretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22; z 2004 r. Nr 6, poz. 22/  

tel. 58 672-99-93, 58 672-88-71,  58 672-23-13 wew. 21, fax 58 677-00-96

Przewodniczący Wydziału: SSR Marcin Cichosz

Zakres obowiązków: kieruje całokształtem pracy w wydziale w zakresie spraw sądowych, mając na względzie poziom i sprawność postępowania sądowego, podejmuje i wykonuje czynności wynikające z treści §63-67 i 103-104 Regulaminu Wewnętrznego Urzędowania Sądu, w ramach czynności nadzorczych podejmuje czynności opisane w §8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną Sądu Dz. u 187 poz.1564.  

tel. 58 672-99-95

Przedmiot działania: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Wejherowie  

Wydział II Karny  

Kierownik sekretariatu Teresa Hinca  

Zakres obowiązków: kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i działania seretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22; z 2004 r. Nr 6, poz. 22/  

tel. 58 672 - 21 -89,  58 672-99-96, 58 6728-901

 

Przewodnicząca Wydziału: SSR Agnieszka Kokoszczyńska   

Zakres obowiązków: kieruje całokształtem pracy w wydziale w zakresie spraw sądowych, mając na względzie poziom i sprawność postepowania sądowego, podejmuje i wykonuje czynności wynikające z treści §63-67 i §103-104 Regulaminu Wewnętrznego Urzędowania Sądu, w ramach czynności nadzorczych podejmuje czynności opisane w § 8 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną Sądu Dz. U 187 poz. 1564.  

tel. 58 672-99-94  

Przedmiot działania: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru: Wejherowo, Reda Rumia oraz gmin Wejherowo, Linia, Szemud, Luzino, Gniewino, Łęczyce, Choczewo, Kosakowo.    

 

Wydział III Rodzinny i Nieletnich  

Kierownik sekretariatu: Izabela Zielonka 

Zakres obowiązków: kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i działania seretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22; z 2004 r. Nr 6, poz. 22/  

tel./fax 58 672-99-90, 58 6728-974, tel. 58 672-23-13 wew. 14  

 

Przewodnicząca Wydziału: SSR Ewa Grzenkowska 

Zakres obowiązków: kieruje całokształtem pracy w wydziale w zakresie spraw sądowych, mając na względzie poziom i sprawność postepowania sądowego, podejmuje i wykonuje czynności wynikające z treści §63-67 i §103-104 oraz § 228 Regulaminu Wewnętrznego Urzędowania Sądu, w ramach czynności nadzorczych podejmuje czynności opisane w § 8 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną Sądu Dz. U 187 poz. 1564.  

 tel. 58 672-99-91  

Przedmiot działania: rozpoznaje sprawy ze stosunów z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego z wyjątkiem spraw o rozwód i unieważnienie małżeństwa oraz o ubezwłasnowolnienie, sprawy nieletnich zgodnie z ustawą z dnia 26. 10. 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, sprawy z ustawy z dnia 19.08. 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, sprawy z ustawy z dnia 26.10. 1995r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, sprawy z ustawy z dnia 5. 12. 1996r. o zawodzie lekarza, sprawy osób uzależnionych od alkoholu na podstawie ustawy z dnia 26.10. 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, sprawy nieletnich uzaleznionych od środków odurzających i psychotropowych na podstawie ustawy z dnia 24. 04. 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii - dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Wejherowie.   

 

Wydział IV Ksiąg Wieczystych  

Kierownik sekretariatu: Emilia Sałata 

Zakres obowiązków: kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i działania seretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22; z 2004 r. Nr 6, poz. 22/  

ul. Reformatów 9 84-200 Wejherowo  

tel.  58 672-88-80 

fax. 58 672-88-83  

 

Przewodnicząca Wydziału: Eliza Salkowska-Cichosz  

Zakres obowiązków: kieruje całokształtem pracy w wydziale w zakresie spraw sądowych, mając na względzie poziom i sprawność postepowania sądowego, podejmuje i wykonuje czynności wynikające z treści §63-67 i §103-104 Regulaminu Wewnętrznego Urzędowania Sądu, w ramach czynności nadzorczych podejmuje czynności opisane w § 8 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną Sądu Dz. U 187 poz. 1564.  

tel. 58 672-88-87  

Przedmiot działania: rozpoznaje wnioski o wpis w księdze wieczystej w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości z terenu miast Wejherowo, Rumia, Reda oraz gmin Linia, Szemud, Luzino, Gniewino, Łęczyce, Choczewo.   

 

Wydział V Ksiąg Wieczystych Zamiejscowy w Pucku  

Kierownik sekretariatu: Irena Stencel  

Zakres obowiązków: kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i działania seretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22; z 2004 r. Nr 6, poz. 22/  

ul. 1 Maja 15 84-100 Puck

tel./fax 58 6728 953,   

 

Przewodniczący Wydziału SSR Mieczysław Grzenkowski  

Zakres obowiązków: kieruje całokształtem pracy w wydziale w zakresie spraw sądowych, mając na względzie poziom i sprawność postepowania sądowego, podejmuje i wykonuje czynności wynikające z treści §63-67 i §103-104 Regulaminu Wewnętrznego Urzędowania Sądu, w ramach czynności nadzorczych podejmuje czynności opisane w § 8 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną Sądu Dz. U 187 poz. 1564.  

tel. 58 6728 950

Przedmiot działania: rozpoznaje wnioski o wpis w księdze wieczystej w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości z terenu miast Puck, Władysławowo, Jastarnia, Hel, Puck, Krokowa i Kosakowo. 

   

Wydział IX Karny Zamiejscowy w Pucku  

Kierownik sekretariatu: Irena Rost  

Zakres obowiązków: kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22; z 2004 r. Nr 6, poz. 22/  

ul. Żeromskiego 2, 84-100 Puck  

tel./fax 58 6728 938; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Przewodnicząca Wydziału: SSR Ewa Kruk

Zakres obowiązków: kieruje całokształtem pracy w wydziale w zakresie spraw sądowych, mając na względzie poziom i sprawność postępowania sądowego, podejmuje i wykonuje czynności wynikające z treści §63-67 i §103-104 Regulaminu Wewnętrznego Urzędowania Sądu, w ramach czynności nadzorczych podejmuje czynności opisane w § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną Sądu Dz. U 187 poz. 1564.  

 

Przedmiot działania: rozpoznawanie spraw  z zakresu prawa karnego z obszaru miast: Hel, Jastarnia, Puck i Władysławowo oraz gmin Krokowa i Puck.   Przedmiot działania został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 roku w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości, Dz U. nr 180, poz. 1508 ze zm..

Zmieniony ( Czwartek, 17 Lipiec 2014 11:31 )