Informacje

 

Sąd Rejonowy w Wejherowie

ul. Sobieskiego 302

84-200 Wejherowo

NIP 588-17-66-229

 

Sąd przyjmuje interesantów w godzinach:

* w sekretariatach Wydziałów oraz ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych interesanci przyjmowani są:

– w poniedziałek w godzinach od 8.30 – 18.00

– od wtorku do piątku w godzinach od 8.30 – 15.00

* w Biurze Podawczym interesanci przyjmowani są:

– w poniedziałek w godzinach od 7.30 – 18.00

– od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30

* w Kasie Sądu(Wejherowo, ul. Sobieskiego 304, pokój 24) interesanci przyjmowani są:

– od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.15 

* w Biurze Obsługi Interesantów interesanci przyjmowani są:

– w poniedziałek w godzinach od 8.00 – 18.00

– od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.30

 

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Wejherowie

miasta: Hel, Jastarnia, Puck, Reda, Rumia, Wejherowo, Władysławowo oraz gminy: Choczewo, Gniewino, Kosakowo, Krokowa, Linia, Luzino, Łęczyce, Puck, Szemud, Wejherowo.

Numer rachunku bieżącego dochodów Sądu Rejonowego w Wejherowie:

NBP o/o Gdańsk

59 1010 1140 0071 8422 3100 0000

Numer rachunku na zaliczki dla biegłego, tłumacza, kuratora Sądu Rejonowego w Wejherowie:

NBP o/o Gdańsk

96 1010 1140 0071 8413 9800 0000

 

Numer rachunku sum depozytowych Sądu Rejonowego w Wejherowie:

Z dniem 1 stycznia 2015r. wszelkie depozyty wpłacane być powinny na rachunki bankowe w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku:

rachunek bankowy prowadzony w PLN                    57 1130 1017 0021 1000 9590 0004

rachunek bankowy prowadzony w USD                    30 1130 1017 0021 1000 9590 0005

rachunek bankowy prowadzony w EUR                    14 1130 1017 0021 1000 9590 0002

rachunek bankowy prowadzony w CHF                    41 1130 1017 0021 1000 9590 0001

rachunek bankowy prowadzony w GBP                    84 1130 1017 0021 1000 9590 0003

 

kontakt e-mail: srwejherowo@wejherowo.sr.gov.pl

 Opublikowano przez o 11:25
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie