Informacje

 

Sąd Rejonowy w Wejherowie

ul. Wniebowstąpienia 4

84-200 Wejherowo

NIP 588-17-66-229

 

UWAGA!

ZASADY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

W związku z trwającym stanem epidemicznym funkcjonowanie Biura Obsługi Interesantów, Biura Podawczego, Biura Podawczego IV Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz Kasy Sądu Rejonowego w Wejherowie odbywa się na następujących warunkach:

  1. interesanci wpuszczani są do budynku sądowego przez pracownika ochrony pojedynczo, przy zachowaniu dopuszczalnej liczby interesantów przebywających, w tym samym czasie nie większej niż 2 osoby;
  2. poczta pochodząca od podmiotów publicznych (w szczególności komorników, Policji, Prokuratury, urzędów administracji samorządowej i rządowej) przyjmowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 10.00, przy czym biegli sądowi mogą po wcześniejszym telefonicznym (bądź mailowym) uzgodnieniu z odpowiednim Wydziałem stawić się w Biurze Podawczym albo bezpośrednio w Sekretariacie Wydziału celem odbioru bądź zwrotu akt o innej uzgodnionej porze, w godzinach pracy Sądu;
  3. poczta pochodząca od pozostałych podmiotów (w szczególności stron, świadków) przyjmowana jest od wtorku do piątku od godziny 10.30 do 12.30 oraz od 13.00 do 15.00, a w poniedziałki od godziny 10.30 do 12.30, od 13.00 do 15.00 oraz od 15.30 do 18.00 z uwagi na konieczność dokonania niezbędnych czynności dezynfekujących pomieszczenia.

 

Biuro Obsługi Interesantów:

tel. 58 6728 871 – informacja w sprawach cywilnych

tel. 58 6728 989 – informacja w  sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich, wykonania orzeczeń

Informacja w sprawach ksiąg wieczystych:

tel. 58 67 28 880 – IV Wydział Ksiąg Wieczystych

tel. 58 6728-888 – Ekspozytura Centralnej Informacji przy IV Wydziale Ksiąg Wieczystych

tel. 58 67 28 891 – Sekretariat Prezesa Sądu

 

Kontakt z Sądem możliwy jest również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

informacja@wejherowo.sr.gov.pl

w1cywilny@wejherowo.sr.gov.pl – I Wydział Cywilny

w2karny@wejherowo.sr.gov.pl – II Wydział Karny

w3rodzinny@wejherowo.sr.gov.pl – III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ksiegi_wejherowo@wejherowo.sr.gov.pl – IV Wydział Ksiąg Wieczystych

sekcja_cywilny@wejherowo.sr.gov.pl – Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych w I Wydziale Cywilnym

sekcja.karny@wejherowo.sr.gov.pl – Sekcja do Spraw Wykonywania Orzeczeń w II Wydziale Karnym

administracja@wejherowo.sr.gov.pl – Sekretariat Prezesa Sądu

UWAGA!

z dniem 1 stycznia 2021 roku w Sądzie Rejonowym w Wejherowie zostały zniesione:

 

  1. Na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2020 roku (Dz. Urz. MS poz. 253 z 2020r.) w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych
  • Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku

Księgi wieczyste zostały przeniesione do IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie

U W A G A!

W związku ze zniesieniem Zamiejscowego V Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku mogą występować problemy przy składaniu wniosków elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez notariuszy, komorników sądowych oraz naczelników urzędów skarbowych do czasu przyjęcia przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie księgi wieczystej, do której skierowany ma zostać wniosek. W przypadku zaistnienia problemu, prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 58 6728880, 58 6728888.

 

  • Zamiejscowy IX Wydział Karny z siedzibą w Pucku

Sprawy ze zniesionego Wydziału będą rozpoznawane w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Wejherowie

 

   2.   Na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z 18 dnia grudnia 2020 roku nr 466/20-KO

  • III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich z siedzibą w Pucku

 Sprawy ze znoszonego III Zespołu będą prowadzone przez:

– I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

– II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

 

 

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Wejherowie

miasta: Hel, Jastarnia, Puck, Reda, Rumia, Wejherowo, Władysławowo oraz gminy: Choczewo, Gniewino, Kosakowo, Krokowa, Linia, Luzino, Łęczyce, Puck, Szemud, Wejherowo.

Numer rachunku bieżącego dochodów Sądu Rejonowego w Wejherowie:

NBP o/o Gdańsk

59 1010 1140 0071 8422 3100 0000

Numer rachunku na zaliczki dla biegłego, tłumacza, kuratora Sądu Rejonowego w Wejherowie:

NBP o/o Gdańsk

96 1010 1140 0071 8413 9800 0000

 

Numer rachunku sum depozytowych Sądu Rejonowego w Wejherowie:

Z dniem 1 stycznia 2015r. wszelkie depozyty wpłacane być powinny na rachunki bankowe w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku:

rachunek bankowy prowadzony w PLN                    57 1130 1017 0021 1000 9590 0004

rachunek bankowy prowadzony w USD                    30 1130 1017 0021 1000 9590 0005

rachunek bankowy prowadzony w EUR                    14 1130 1017 0021 1000 9590 0002

rachunek bankowy prowadzony w CHF                    41 1130 1017 0021 1000 9590 0001

rachunek bankowy prowadzony w GBP                    84 1130 1017 0021 1000 9590 0003

 

 Opublikowano przez o 11:25
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie