Kontakt

 

Sąd Rejonowy w Wejherowie

ul. Wniebowstąpienia 4

84-200 Wejherowo

NIP 588-17-66-229

e-mail: informacja@wejherowo.sr.gov.pl

 

 

Biuro Obsługi Interesantów:

tel. 58 6728 871 – informacja w sprawach cywilnych

tel. 58 6728 989 – informacja w  sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich, wykonania orzeczeń

Informacja w sprawach ksiąg wieczystych:

tel. 58 67 28 880 – IV Wydział Ksiąg Wieczystych

tel. 58 6728-888 – Czytelnia Akt ksiąg wieczystych i Ekspozytura Centralnej Informacji przy IV Wydziale Ksiąg Wieczystych

Czytelnia Akt Sądu Rejonowego w Wejherowie:

tel. 58 67 28 865 – w poniedziałki w godzinach 7.30 – 8.00 i 17.00 – 18.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 8.00 i 14.30 – 15.30

(dot. I Wydział Cywilny, Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych w I Wydziale Cywilnym, II Wydział Karny, Sekcja ds. Wykonywania Orzeczeń w II Wydziale Karnym, III Wydział Rodzinny i Nieletnich)

Adresy poczty elektronicznej.

informacja@wejherowo.sr.gov.pl

czytelnia@wejherowo.sr.gov.pl

w1cywilny@wejherowo.sr.gov.pl – I Wydział Cywilny

w2karny@wejherowo.sr.gov.pl – II Wydział Karny

w3rodzinny@wejherowo.sr.gov.pl – III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ksiegi_wejherowo@wejherowo.sr.gov.pl – IV Wydział Ksiąg Wieczystych

sekcja_cywilny@wejherowo.sr.gov.pl – Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych w I Wydziale Cywilnym

sekcja.karny@wejherowo.sr.gov.pl – Sekcja do Spraw Wykonywania Orzeczeń w II Wydziale Karnym

administracja@wejherowo.sr.gov.pl – Sekretariat Prezesa Sądu

 

 

 Opublikowano przez o 11:13
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie