Kontakt

 

Sąd Rejonowy w Wejherowie

ul. Wniebowstąpienia 4

84-200 Wejherowo

NIP 588-17-66-229

e-mail: informacja@wejherowo.sr.gov.pl

 

UWAGA!

ZASADY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

W związku z trwającym stanem epidemicznym funkcjonowanie Biura Obsługi Interesantów, Biura Podawczego, Kasy oraz Biura Podawczego IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie przy  ul. Wniebowstąpienia 4 odbywa się na następujących warunkach:

  1. interesanci wpuszczani są do budynku sądowego przez pracownika ochrony pojedynczo, przy zachowaniu dopuszczalnej liczby interesantów przebywających, w tym samym czasie, nie większej niż 2 osoby;
  2. poczta pochodząca od podmiotów publicznych (w szczególności komorników, Policji, Prokuratury, urzędów administracji samorządowej i rządowej) przyjmowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 10.00, przy czym biegli sądowi mogą po wcześniejszym telefonicznym (bądź mailowym) uzgodnieniu z odpowiednim Wydziałem stawić się w Biurze Podawczym albo bezpośrednio w Sekretariacie Wydziału celem odbioru bądź zwrotu akt o innej uzgodnionej porze, w godzinach pracy Sądu;
  3. poczta pochodząca od pozostałych podmiotów (w szczególności stron, świadków) przyjmowana jest od wtorku do piątku od godziny 10.30 do 12.30 oraz od 13.00 do 15.00, a w poniedziałki od godziny 10.30 do 12.30, od 13.00 do 15.00 oraz od 15.30 do 18.00 z uwagi na konieczność dokonania niezbędnych czynności dezynfekujących pomieszczenia.

 

Biuro Obsługi Interesantów:

tel. 58 6728 871 – informacja w sprawach cywilnych

tel. 58 6728 989 – informacja w  sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich, wykonania orzeczeń

Informacja w sprawach ksiąg wieczystych:

tel. 58 67 28 880 – IV Wydział Ksiąg Wieczystych

tel. 58 6728-888 – Ekspozytura Centralnej Informacji przy IV Wydziale Ksiąg Wieczystych

tel. 58 67 28 891 – Sekretariat Prezesa Sądu

Kontakt z Sądem możliwy jest również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

informacja@wejherowo.sr.gov.pl

w1cywilny@wejherowo.sr.gov.pl – I Wydział Cywilny

w2karny@wejherowo.sr.gov.pl – II Wydział Karny

w3rodzinny@wejherowo.sr.gov.pl – III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ksiegi_wejherowo@wejherowo.sr.gov.pl – IV Wydział Ksiąg Wieczystych

sekcja_cywilny@wejherowo.sr.gov.pl – Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych w I Wydziale Cywilnym

sekcja.karny@wejherowo.sr.gov.pl – Sekcja do Spraw Wykonywania Orzeczeń w II Wydziale Karnym

administracja@wejherowo.sr.gov.pl – Sekretariat Prezesa Sądu

 

 

 Opublikowano przez o 11:13
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie