Kuratorzy

 

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

Sądu Rejonowego w Wejherowie

84-200 Wejherowo, ul. Reformatów 9
Sekretariat Zespołu

  tel. (58) 67 28 922

fax. (58) 67 28 923

Kierownik Zespołu Kuratorów

 Krystyna Pyrz

poniedziałek 9-12, środa 9-15 tel. 58 672 89 21

email: krystyna.pyrz@wejherowo.sr.gov.pl

Kuratorzy zawodowi dyżurują  w dniach:

Grzegorz Józefczyk – środa, piątek 9-15, tel. 58 672 89 24

email: grzegorz.jozefczyk@wejherowo.sr.gov.pl

Dorota Dołotko – wtorek, czwartek 9-15, tel. 58 672 89 19

email: dorota.dolotko@wejherowo.sr.gov.pl

Lidia Górska – środa, piątek 9-15, tel. 58 672 89 18

email: lidia.gorska@wejherowo.sr.gov.pl

Bartosz Czubaj – poniedziałek, czwartek 9-15, tel. 58 672 89 25

email: bartosz.czubaj@wejherowo.sr.gov.pl

Kinga Kus-Dering – środa, piątek 9-15, tel. 58 672 89 20

kinga.kus-dering@wejherowo.sr.gov.pl

Paweł Wittbrodt – wtorek, czwartek 9-15, tel. 58 672 89 25

email: pawel.wittbrodt@wejherowo.sr.gov.pl

Natalia Krawczuk – wtorek, czwartek 9 – 15, tel.58 672 89 20

email: natalia.krawczuk@wejherowo.sr.gov.pl

Waldemar Matysik – poniedziałek, środa 9 – 15, tel. 58 672 89 42

email: waldemar.matysik@wejherowo.sr.gov.pl

Ewelina Wiesiołek – wtorek, piątek 9 – 15, tel. 58 672 89 42

email: ewelina.wiesiolek@wejherowo.sr.gov.pl

Daria Hirth  – poniedziałek, środa 9 – 15, tel.58 672 89 18

email: daria.hirth@wejherowo.sr.gov.pl

Anna Ellwart – aplikant kuratorski – poniedziałek, czwartek 9 – 15, tel.58 672 89 24

email: anna.ellwart@wejherowo.sr.gov.pl

Monika Szwaj – aplikant kuratorski – środa, piątek 9 – 15, tel.58 672 89 25

email: monika.szwaj@wejherowo.sr.gov.pl

Natalia Baran – aplikant kuratorski – poniedziałek, czwartek 9 – 15, tel. 58 672 88 00

email: natalia.krawczuk@wejherowo.sr.gov.pl

Sylwia Zielke – aplikant kuratorski – wtorek, czwartek 9 – 15, tel. 58 672 89 20

email: sylwia.zielke@wejherowo.sr.gov.pl

 

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej   wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

Sądu Rejonowego w Wejherowie

84-200 Wejherowo, ul. Wniebowstąpienia 4
Sekretariat zespołu:
tel. 58 67 28 912

fax 58 67 28 913

godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek – piątek w godz. 7.30- 15.30

Kierownik Zespołu Kuratorów:

Anna Konkol

godziny przyjęć interesantów: wtorki i czwartki godz. 9.00-15.00, pok. 062, tel. 58 67 28 910

e-mail: anna.konkol@wejherowo.sr.gov.pl

Mirosława Cieślak-Dutka – środy, piątki godz. 9.00-15.00, pok. 042, tel. 58 67 28 911

e-mail: miroslawa.cieslak-dutka@wejherowo.sr.gov.pl

Wiesława Potrykus – środy, piątki godz. 9.00-15.00, pok.058, tel. 58 67 28 816

e-mail: wieslawa.potrykus@wejherowo.sr.gov.pl

Joanna Kreft –  poniedziałki, środy godz. 9.00-15.00, pok. 046, tel. 58 67 28 939

e-mail: joanna.kreft@wejherowo.sr.gov.pl

Anna Łęgowska- Peek –  wtorki, czwartki  godz. 9.00-15.00, pok.059, tel. 58 672-89-17

e-mail: anna.legowska-peek@wejherowo.sr.gov.pl

Andrzej Kurpiewski – wtorki, czwartki godz. 9.00-15.00, pok. 043, tel. 58 67 28 812

e-mail: andrzej.kurpiewski@wejherowo.sr.gov.pl

Teresa Słomska – poniedziałki, środy godz. 9.00-15.00, pok.060, tel. 58 67 28 915

e-mail: teresa.slomska@wejherowo.sr.gov.pl

Iwona Marczyńska – poniedziałki, czwartki godz. 9.00-15.00, pok. 057, tel. 58 67 28 916

e-mail: iwona.marczynska@wejherowo.sr.gov.pl

Halina Sońdka-Lisiecka – środy, piątki godz. 9.00-15.00, pok. 061, tel. 58 67 28 818

e-mail: halina.sondka-lisiecka@wejherowo.sr.gov.pl

Joanna Wilkirska – poniedziałki, czwartki godz. 9.00-15.00, pok. 045, tel. 58 67 28 914

e-mail: joanna.wilkirska@wejherowo.sr.gov.pl

Danuta Hirt – wtorki, czwartki godz. 9.00-15.00, pok. 056, tel. 58 67 28 858

e-mail: danuta.hirt@wejherowo.sr.gov.pl

Mariusz Kielski – środy, piątki godz. 9.00-15.00, pok. 048, tel. 58 67 28 927

e-mail: mariusz.kielski@wejherowo.sr.gov.pl

Magdalena Mandziuk – wtorki, czwartki godz. 9.00-15.00, pok. 047, tel. 58 67 28 840

e-mail: magdalena.mandziuk@wejherowo.sr.gov.pl

Hanna Stromska – poniedziałki, środy godz. 9.00-15.00, pok. 055, tel. 58 67 28 926

e-mail: hanna.stromska@wejherowo.sr.gov.pl

Małgorzata Lewowska – aplikant kuratorski – środy, piątki godz. 9.00-15.00, pok.044, tel. 58 67 28 857

e-mail: malgorzata.lewowska@wejherowo.sr.gov.pl

 

 

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

wykonujący orzeczenia w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich

z siedzibą w Pucku

 

z dniem 1 stycznia 2021 roku został zniesiony na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z 18 dnia grudnia 2020 roku nr 466/20-KO

Sprawy z byłego III Zespołu są prowadzone przez:

– I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich -Sekretariat zespołu: tel. 58 67 28 922

– II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych – Sekretariat zespołu: tel. 58 67 28 912

 Opublikowano przez o 09:34
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie