Lista sędziów i referendarzy

 

I Wydział Cywilny

Sekcja do rozp.spraw egzekucyjnych

II Wydział Karny

Sekcja ds. wykonywania orzeczeń

III Wydz. Rodzinny i Nieletnich

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

 

 

              

           PREZES SĄDU REJONOWEGO

                       W WEJHEROWIE

ul. Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo

 

 

Informacja o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów Sądu Rejonowego w Wejherowie (art. 88b usp).

 

Nazwisko Imię organ powołujący organ wnioskujący   o powołanie data powołania miejsce służbowe sędziego
Bladowska Beata Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 2014-06-27 Sąd Rejonowy w Wejherowie
Błaszyńska Agnieszka Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 2009-04-24 Sąd Rejonowy w Wejherowie
Cichańska Magdalena Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 1995-08-03 Sąd Rejonowy w Wejherowie
Cieszyńska Maria Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 1993-07-07 Sąd Rejonowy w Wejherowie
Cyrankowski Jakub Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 2010-05-04 Sąd Rejonowy w Wejherowie
Czabotar-Magulska Beata Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 2007-07-20 Sąd Rejonowy w Elblągu
Dawidowska Małgorzata Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 2019-06-10 Sąd Rejonowy w Wejherowie
Deja Jarosława Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 2009-06-09 Sąd Rejonowy w Wejherowie
Frąckowiak-Aleksiejew Izabela Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 2001-11-27 Sąd Rejonowy w Wejherowie
Grzenkowska Ewa Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 1997-11-27 Sąd Rejonowy w Wejherowie
Grzenkowski Mieczysław Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 1992-05-27 Sąd Rejonowy w Wejherowie
Iwanicka Agata Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 2020-07-31 Sąd Rejonowy w Wejherowie
Kachel Grzegorz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 2006-07-10 Sąd Rejonowy w Wejherowie
Karwacka Maria Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 2019-09-19 Sąd Rejonowy w Wejherowie
Kaźmierczak Natalia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 2001-01-18 Sąd Rejonowy w Wejherowie
Kruk Ewa Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 2006-03-30 Sąd Rejonowy w Wejherowie
Kwapień Paweł Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 1996-06-19 Sąd Rejonowy w Gdańsku
Laskowska Katarzyna Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 2015-06-17 Sąd Rejonowy w Wejherowie
Majcher-Brulińska Marzena Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 1994-10-10 Sąd Rejonowy w Wejherowie
Miler Adam Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 2008-04-09 Sąd Rejonowy w Wejherowie
Nowak Jolanta Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 2009-04-24 Sąd Rejonowy w Wejherowie
Robak Tomasz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 2014-01-20 Sąd Rejonowy w Wejherowie
Rogoziński Piotr Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 1998-07-10 Sąd Rejonowy w Wejherowie
Siulkowska-Wytwer Katarzyna Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 2010-11-29 Sąd Rejonowy w Wejherowie
Skibiński Tomasz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 2009-04-24 Sąd Rejonowy w Wejherowie
Sobol Patryk Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 2009-07-27 Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim
Socha Justyna Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 2015-04-15 Sąd Rejonowy w Wejherowie
Trębicka-Kubach Jolanta Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 1995-06-13 Sąd Rejonowy w Wejherowie
Winiecka-Zych Dorota Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 2009-06-09 Sąd Rejonowy w Wejherowie

 

 

                                                                                                                                                                                                                      Na oryginale właściwy podpis

 

 Opublikowano przez o 10:54
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie