Portal Informacyjny

 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 30 grudnia 2015 r. w Sądzie Rejonowym w Wejherowie uruchomiony został Portal Informacyjny. Portal ten stanowi dedykowany system umożliwiający uzyskanie informacji sądowej za pośrednictwem Internetu, co stanowi alternatywę dla dotychczasowych tradycyjnych metod komunikacji z sądem.

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: https://portal.gdansk.sa.gov.pl

 

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych z obszaru apelacji gdańskiej – tekst jednolity (po zmianach z 07.11.2019 r.)

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Wejherowie

Załącznik nr 1 – tekst jednolity – wykaz typów spraw ze wskazaniem daty rozpoczęcia publikacji

Załącznik nr 2 – tekst jednolity – wykaz pism podlegających czasowemu wyłączeniu

zmiana z 09.09.2020 dot. zał. nr 1 i 2 do zarządzenia

zmiana z 17.02.2021 dot. zał. nr 1 do zarządzenia

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie