Skargi i wnioski

 

 

INFORMACJA

 

                 Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Sądu Rejonowego w Wejherowie winny być kierowane do Prezesa Sądu Rejonowego w Wejherowie.

                Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, za pomocą poczty elektronicznej na adres administracja@wejherowo.sr.gov.pl lub faksem na numer 58 67 28 893, a także w formie ustnej do protokołu w sekretariacie Prezesa Sądu Rejonowego w Wejherowie – pokój nr 1 w budynku sądowym w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 302.

 

 Opublikowano przez o 11:37
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie