Telefony

 

Sąd Rejonowy w Wejherowie, ul. Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo

 

Biura Obsługi Interesantów 

tel. (58) 6728 871 – w sprawach cywilnych

tel. (58) 67 28 989 – w  sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich, wykonania orzeczeń

Czytelnia Akt Sądu Rejonowego w Wejherowie:

tel. 58 67 28 865 – w poniedziałki w godzinach 7.30 – 8.00 i 17.00 – 18.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 8.00 i 14.30 – 15.30

(dot. I Wydział Cywilny, Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych w I Wydziale Cywilnym, II Wydział Karny, Sekcja ds. Wykonywania Orzeczeń w II Wydziale Karnym, III Wydział Rodzinny i Nieletnich)

 

Sekretariat Prezesa

ul. Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo

tel.(58) 67 28 891

fax (58) 67 28 893

 

Oddział Administracyjny

ul. Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo

tel.(58) 67 28 891

fax (58) 67 28 893

 

Dyrektor Sądu

ul. Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo

tel. (58) 67 28 997

 

Oddział Finansowy

ul. Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo

tel. (58) 67 28 995

fax.(58) 67 28 993

 

Oddział Gospodarczy

ul. Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo

tel. (58) 67 28 962

fax.(58) 67 28 963

 

Oddział Kadr

ul. Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo

tel. (58) 67 28 908

 

I Wydział Cywilny

ul. Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo

tel.  (58) 67 28 872

fax. (58) 67 28 873

Sprawy „Nc” – tel. (58) 67 28 822

 

Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych w I Wydziale Cywilnym 

ul. Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo

tel. (58) 67 28 817, 821

fax.(58) 67 28 820

 

II Wydział Karny

ul. Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo

tel. (58) 67 28 901, 929

fax. (58) 67 28 902, 

 

Sekcja do Spraw Wykonywania Orzeczeń w II Wydziale Karnym

ul. Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo

tel. (58) 67 28 984

fax.(58) 67 28 983

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Reformatów 9, 84-200 Wejherowo

tel. (58) 67 28 974, 975

fax.(58) 67 28 973

III Wydział Rodzinny i Nieletnich (wykonywanie orzeczeń)

tel. (58) 67 28 981

fax.(58) 67 28 982

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo

tel. (58) 67 28 880

fax.(58) 67 28 883

Ekspozytura Centralnej Informacji przy IV Wydziale Ksiąg Wieczystych i Czytelnia Akt ksiąg wieczystych

tel. (58) 6728-888

 

Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku – zniesiony z dniem 1 stycznia 2021 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2020 roku (Dz. Urz. MS poz. 253 z 2020r.) w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych.

Księgi wieczyste zostały przeniesione do IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie.

 

Zamiejscowy IX Wydział Karny z siedzibą w Pucku – zniesiony z dniem 1 stycznia 2021 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2020 roku (Dz. Urz. MS poz. 253 z 2020r.) w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych.

Księgi wieczyste zostały przeniesione do IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie.

 

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

ul. Reformatów 9, 84-200 Wejherowo

tel. (58) 67 28 922

fax.(58) 67 28 923 

 

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

ul. Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo

tel. (58) 67 28 912

fax.(58) 67 28 913 

 

III Zespół Kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich z siedzibą w Pucku – zniesiony z dniem 1 stycznia 2021 roku na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z 18 dnia grudnia 2020 roku nr 466/20-KO

Sprawy ze zniesionego III Zespołu będą prowadzone przez:

– I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

– II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

 

 Opublikowano przez o 10:57
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie