Telefony

 

Sąd Rejonowy w Wejherowie, ul. Sobieskiego 302, 84-200 Wejherowo

 

Biura Obsługi Interesantów 

tel. (58) 6728 871 – w sprawach cywilnych

tel. (58) 67 28 989 – w pozostałych sprawach

 

Sekretariat Prezesa

ul. Sobieskiego 302, 84-200 Wejherowo

tel.(58) 67 28 891

fax (58) 67 28 893

 

Oddział Administracyjny

ul. Sobieskiego 302, 84-200 Wejherowo

tel.(58) 67 28 891

fax (58) 67 28 893

 

Dyrektor Sądu

ul. Sobieskiego 304, 84-200 Wejherowo

tel. (58) 67 28 997

 

Oddział Finansowy

ul. Sobieskiego 304, 84-200 Wejherowo

tel. (58) 67 28 995

fax.(58) 67 28 993

 

Oddział Gospodarczy

ul. Sobieskiego 304, 84-200 Wejherowo

tel. (58) 67 28 962

fax.(58) 67 28 963

 

Oddział Kadr

ul. Sobieskiego 302, 84-200 Wejherowo

tel. (58) 67 28 908

fax.(58) 67 28 907

 

I Wydział Cywilny

ul. Reformatów 9, 84-200 Wejherowo

tel.  (58) 67 28 872

fax. (58) 67 28 873

Sprawy „Nc” – tel. (58) 67 28 822

 

Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych w I Wydziale Cywilnym z siedzibą w Pucku

ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck

tel. (58) 67 28 817, 821

fax.(58) 67 28 820

 

II Wydział Karny

ul. Sobieskiego 302, 84-200 Wejherowo

tel. (58) 67 28 901, 903, 904, 905, 906

fax. (58) 67 28 902, 

 

Sekcja do Spraw Wykonywania Orzeczeń w II Wydziale Karnym

ul. Sobieskiego 304, 84-200 Wejherowo

tel. (58) 67 28 984

fax.(58) 67 28 983

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Sobieskiego 304, 84-200 Wejherowo

tel. (58) 67 28 974, 975

fax.(58) 67 28 973

III Wydział Rodzinny i Nieletnich (wykonywanie orzeczeń)

tel. (58) 67 28 981

fax.(58) 67 28 982

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Reformatów 9, 84-200 Wejherowo

tel. (58) 67 28 880

fax.(58) 67 28 883

Ekspozytura Centralnej Informacji przy IV Wydziale Ksiąg Wieczystych

tel. (58) 6728-888

 

Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku

ul. 1 Maja 15 , 84-100 Puck

tel. (58) 67 28 952

fax.(58) 67 28 953

Ekspozytura Centralnej Informacji przy Zamiejscowym V Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku

tel. (58) 67 28 956

 

Zamiejscowy IX Wydział Karny z siedzibą w Pucku

ul. Żeromskiego 2, 84-100 Puck

tel. (58) 67 28 938, 936, 940

fax.(58) 67 28 937

Zam. IX Wydział Karny (wykonywanie orzeczeń)

tel. (58) 67 28 934932, 935

fax – 58 67 28 933

 

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

ul. Sobieskiego 239, 84-200 Wejherowo

tel. (58) 67 28 922

fax.(58) 67 28 923 

 

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

ul. Sobieskiego 239, 84-200 Wejherowo

tel. (58) 67 28 912

fax.(58) 67 28 913 

 

III Zespół Kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich z siedzibą w Pucku

ul. Żeromskiego 2, 84-100 Puck

tel. (58) 67 28 927, 926, 942

fax.(58) 67 28 943

 Opublikowano przez o 10:57
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie