Wydziały

 

Wydział I Cywilny

ul. Reformatów 9, 84-200 Wejherowo

Przewodniczący Wydziału: SSR Beata Czabotar-Magulska

Kierownik sekretariatu: Iwona Potrykus

tel. 58 67 28 879,  fax 58 67 28 873

e-mail: w1cywilny@wejherowo.sr.gov.pl

Przedmiot działania: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Wejherowie

 

Wydział II Karny

ul. Sobieskiego 302, 84-200 Wejherowo

Przewodniczący Wydziału: SSR Grzegorz Kachel 

Kierownik sekretariatu: Estera Jutrzenka

tel. 58 67 28 901, fax 58 67 28 902

e-mail : w2karny@wejherowo.sr.gov.pl

Przedmiot działania: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru: Wejherowo, Reda Rumia oraz gmin Wejherowo, Linia, Szemud, Luzino, Gniewino, Łęczyce, Choczewo, Kosakowo.

 

Wydział III Rodzinny i Nieletnich  

ul. Sobieskiego 304, 84-200 Wejherowo

Przewodniczący Wydziału: SSR Jakub Cyrankowski

Kierownik sekretariatu: Izabela Zielonka

tel. 58 67 28 974, fax 58 67 28 973

e-mail: w3rodzinny@wejherowo.sr.gov.pl

Przedmiot działania: rozpoznaje sprawy ze stosunów z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego za wyjątkiem spraw o rozwód i unieważnienie małżeństwa oraz o ubezwłasnowolnienie, sprawy nieletnich zgodnie z ustawą z dnia 26. 10. 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, sprawy z ustawy z dnia 19.08. 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, sprawy z ustawy z dnia 26.10. 1995r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, sprawy z ustawy z dnia 5. 12. 1996r. o zawodzie lekarza, sprawy osób uzależnionych od alkoholu na podstawie ustawy z dnia 26.10. 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, sprawy nieletnich uzaleznionych od środków odurzających i psychotropowych na podstawie ustawy z dnia 24. 04. 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii – dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Wejherowie.

 

 

Wydział IV Ksiąg Wieczystych  

ul. Reformatów 9, 84-200 Wejherowo

Przewodniczący Wydziału: Referendarz sądowy Marek Umiński

Kierownik sekretariatu: Emilia Sałata

tel.  58 6728-880 fax. 58 6728-883 

e-mail: ksiegi_wejherowo@wejherowo.sr.gov.pl

Przedmiot działania: rozpoznaje wnioski o wpis w księdze wieczystej w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości z terenu miast Wejherowo, Rumia, Reda oraz gmin Linia, Szemud, Luzino, Gniewino, Łęczyce, Choczewo.

 

 

Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku  

ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck

Przewodniczący Wydziału:

Kierownik sekretariatu: Aleksandra Kunz

tel. 58 67 28 952, fax. 58 67 28 953

e-mail: ksiegi_puck@wejherowo.sr.gov.pl

Przedmiot działania: rozpoznaje wnioski o wpis w księdze wieczystej w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości z terenu miast Puck, Władysławowo, Jastarnia, Hel, Puck, Krokowa i Kosakowo.

 

Zamiejscowy IX Wydział Karny z siedzibą w Pucku 

ul. Żeromskiego 2, 84-100 Puck

Przewodnicząca Wydziału: SSR Ewa Kruk

Kierownik sekretariatu: Irena Rost

tel. 58 672 8 936, 58 672 8 938, 58 672 8 940, fax 58 67 28 937; e-mail: karny_puck@wejherowo.sr.gov.pl

 

Zam. IX Wydział Karny (wykonywanie orzeczeń)

tel. (58) 67 28 934, 932, 935

fax – 58 67 28 933

 

Przedmiot działania: rozpoznawanie spraw  z zakresu prawa karnego z obszaru miast: Hel, Jastarnia, Puck i Władysławowo oraz gmin Krokowa i Puck.  Przedmiot działania został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 roku w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości, Dz U. nr 180, poz. 1508 ze zm..

 Opublikowano przez o 08:58
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie