Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Wejherowie Zarządzeniem Nr 99/2020 powołał koordynatora ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Sądzie Rejonowym w Wejherowie.

Do zadań koordynatora należy:

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności:

1) Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Sąd Rejonowy w Wejherowie,
2) Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy;
3) Monitorowanie działalności podmiotu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności

Izabela Ceynowa

tel. 58 672 89 62
e-mail: izabela.ceynowa@wejherowo.sr.gov.pl

 

Plan działania SR w Wejherowie na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Wejherowie